Check out my website jadekink.com. I am a kinky sub girl who is owned by men, body mind and soul. I serve men perfectly and without question because they are stronger than me. My place is at their feet, beneath their cocks and under their fists so that they can stroke my head and slap my face as they see fit.
+

Nước: Mỹ

Số lần truy cập hồ sơ: 1.227.130

Người đăng ký: 36.621

Tổng số lượt xem video: 30.104.645

Ngôn ngữ: English

Đăng ký: 8 tháng 4, 2022 (601 ngày trước)

Hoạt động trước: Hôm nay

Liên hệ: Chat với JadeKink

Về tôi:

Check out my website jadekink.com. I am a kinky sub girl who is owned by men, body mind and soul. I serve men perfectly and without question because they are stronger than me. My place is at their feet, beneath their cocks and under their fists so that they can stroke my head and slap my face as they see fit.Hiển thị thêm

Làm việc cho/với: Daddy P, Violet Jade, Jade Kiss

Bỏ quảng cáo Quảng cáo bởi TrafficFactory.biz